17.12.2009 Köyceğiz OİM’ne Ağaç Kesiminin Durdurulması İçin Verilen Dilekçe

Per Ara 2009· DİLEKÇELER

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE,
17/12/2009
T.C.Danıştay 6.Daire 2009/9187Esas sayılı dosyası ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna karşı dava açılarak Muğla ili Köyceğiz ilçesi Pınarköy sınırları içerisinde yapılacak hidroelektrik santralı üretim tesisi güzergahındaki arazilerin kamulaştırılmasına ilişkin 05/02/2009 günlü 1967/2 sayılı kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.
Ekte mevcut ara kararı ile Mahkeme Davalı idarenin 1. savunması alındıktan veya yasal
cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine karar vermiştir.
Burada anlatılan hukuki süreç devam ederken, Müdürlüğünüzün anılan davaya konu arazilerde ağaç kesimleri yapması ve yaptırtması düşündürücü ve İdare geleneklerine aykırıdır. Sorumluluğunuzda yapılan ağaç kesimleri ile telafisi imkansız zararlar doğacak ve bunların tazmini Müdürlüğünüzden talep edilecektir.
Durumu bilgilerinize sunar, hukuki süreç neticesinde Danıştay 6.Dairesi yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verene dek ağaç kesimlerinin ertelenmesini saygıyla arz ve talep ederiz.
DALYAN TURİZM KÜLTÜR VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİYorum Yazın

*