20 Aralık 2009 tarihli basın açıklaması

Paz Ara 2009· BASIN AÇIKLAMALARI

BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMAMIZDIR,

20.12.2009, Pınarköy

Bizler, bölgede yaşayan, çevreye duyarlı, doğa korumacı, yurttaşlar ve Dernekler, Pınarköy, Zeytinalanı, Beyobası beldesi, Kavakarası, Köyceğiz köylüleri, Ortaca, Köyceğiz, Dalyan halkı ve Batı Akdeniz Çevre Platformu katılımcıları olarak her ne amaçla olursa olsun ağaçların bitkilerin her türlü canlıların yaşamını tehdit eden faaliyetlere karşı çıkıyoruz.
HES yapılmak istenen bölge, ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin, endemik türlerin yoğun olduğu ve özel olarak korunması gereken bir dünya mirasıdır. Alternatif ve eko turizmin önemli bir merkezidir ve her geçen gün cazibe
merkezi olarak dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu yüzden bölge özel çevre koruma altındadır. Bu yüzden bu bölge doğal sit alanıdır.
Ülkemiz kendi ihtiyacı olmayan enerji ihtiyacını karşılama gerekçesiyle buna benzer fosil kaynaklı dışa bağımlı enerji yatırımlarını şevk ve heyecanla desteklemektedir. Bu konudaki temel yaklaşım enerji ihtiyacı değildir. Enerji
yatırımlarından elde edilecek ranttır. Bu rantın paylaşım kavgasıdır. Bizler bu kavganın içinde hiçbir zaman yer almayacağız. Bizim kavgamız, doğadan yana ve sahipsiz tüm canlı türlerinden yanadır.
Doğanın sınırsız enerji kaynağı olan güneşten, rüzgardan, termal enerji kaynaklarından yaralanarak ihtiyacımız karşılanabilir. Bu yüzden nükleer santral ve fosil yakıt lobilerinin çabalarıyla durdurulan yenilenebilir enerji kanunu bir an önce çıkarılmalıdır.
Sonuç olarak Özel Çevre Koruma Kurumunu göreve davet ediyor ve korumak zorunda olduğu bölgeye sahip çıkarak verdiği izni iptal etmesini istiyoruz.

Anıtlar Kurulunu göreve davet ediyor, verdiği izni iptal ederek, yasal olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmeye çağırıyoruz.

Muğla Valisini göreve davet ediyor, ilinin doğal ve tarihi güzelliklerine sahip çıkmasını istiyoruz.

Esas görevi çevreyi korumak olan Çevre ve Orman Bakanını ormanını korumaya ülkenin çevresine ekosistemine biyolojik çeşitliliğine sahip çıkmasına davet ediyoruz.

Enerji Bakanını dışa bağımlı, fosil yakıtlardan, nükleer santrallerin yapımından vazgeçmeye çağırıyor, ulusal ve doğal kaynaklarımızla enerji çeşitliliğimizi arttırmasını istiyoruz.

Son olarak hükümeti ve Başbakanı görevlerini ve yetkilerini halktan yana kullanmalarını yüksek sesle talep ediyoruz.

YUVARLAKÇAYI KORUMA PLATFORMU ADINA

Muğla Barosu Başkanlığı
Köyceğiz Belediye Başkanlığı
Beyobası Belediyesi Başaknlığı,
Toparlar Belediye Başkanlığı,
Pınar Köy Muhtarlığı,
Kavakarası Köyü Muhtarlığı
Köyceğiz Köyü Muhtarlığı,
Mimarlar Odası Muğla Şubesi
Çevre Mühendisleri Odası Muğla Şubesi
Orman Mühendisleri Odası Muğla Şubesi
Batı Akdeniz Çevre Platformu
TEMA Vakfı Fethiye Temsilciliği ,
TEMA Vakfı Ortaca Temsilciliği
TEMA Vakfı Muğla Temsilciliği,
TEMA Vakfı Marmaris Temsilciliği
Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği
Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği
Doğa Sporları ve Çevre Koruma Derneği
Göcek Kültür ve Turizm Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği Ortaca Şubesi
Atatürkçü Düşünce Derneği Köyceğiz Şubesi
Fethiye Tanıtım ve Araştırma Vakfı
Biz Kaç Kişiyiz Derneği Ortaca ŞubesiYorum Yazın

*