27 Aralık 2009 tarihli basın açıklaması

Paz Ara 2009· BASIN AÇIKLAMALARI

BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMAMIZDIR,
27.12.2009, Pınar köy

Bizler Pınarköylüler olarak bize destek olan kardeşlerimizle Hidroelektrik santral yapılmasına karşı koymaya devam ediyoruz. Köyceğiz Özel Çevre Koruma Kurumundan, Köyceğiz Orman İşletmesinden Hidroelektrik santrale ilişkin yaptıkları tüm yazışmaları, imzaladıkları kararları istedik. Hala bu iki kurumdan, yazılı taleplerimizin cevaplarını bekliyoruz. Anlaşılan yasal cevap süreleri olan 15 günü her ikisi de kullanacak. Ne için?
Kendilerinin bildiğini bizden olabildiğince saklamak için.

Birazdan sizlere dağıtacağımız DSİ Bölge Müdüründen gelen cevabi yazıda göreceksiniz, Yuvarlakçay HES projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi işlemleri daha yeni başlayacakmış, proje halka tanıtılacak, görüşleri sorulacakmış.
Bu ne demek? Bu, proje ÇED olumlu kararı almamış demek ve bu kararı almak için daha yeni başvuracak demek.
Biliyoruz ki, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci sonunda olumsuz kararı verilen projeler uygulanamaz.
Eğer Yuvarlakçay Projesi Çed sürecini yeni başlatacaksa, bu ağaçları hiç gerçekleşmeyecek bir proje için kestiler, Çed olumlu kararı alamayacak bir proje için tarihimizi biçtiler. İşte bu nedenlerle, ÖÇK’ya ve Orman Müdürlüğü’ne, yasal cevap süresi olan 15 gün, bizlere bu gerçekleri nasıl anlatacaklarını bulmaya yetmeyecektir. Böyle işlerin açıklamasınıyapmak mümkün değildir.
1000’den fazla Pınarköylü olarak bizlerin, dava açma hazırlıkları sürmektedir. Bizler, davaları açmak için, Özel Çevre Koruma Kurumu ve Orman Müdürlüğü tarafından HES projesine ilişkin evrakların, HES proje dosyasının tarafımıza verilmesini beklerken, dava hazırlıklarımızın bir parçası olarak delilerin tespit edilmesini talep ettik. Öncelikle Muğla
Barosu’nun yaptığı başvuruyu reddeden Mahkeme daha sonra Köyceğiz Dalyan Çevre Koruma Birliği tarafından yapılan başvuruyu kabul ederek delillerin tespit için bölgeye gelmiştir.
Geçtiğimiz Cuma günü burada Mahkeme heyeti keşif ve bilirkişi incelemesi yaparak buranın halini kayıtlara geçirdi. Bundan önce ise Orman işletmesi sürekli gelip tomrukları, ağaçları almak burada çalışma yapmak istedi. Buradaki delilleri karartmasınlar diye çok uğraştık. Nitekim Cuma günü yapılan tespitte kaçak olarak anıt ağaç kestikleri, damgasız ağaçları kestikleri sabit oldu.
Baraj için çok büyük bir alanda ağaç kesimleri yapılmıştır. Kurulmak istenen HES in üreteceği elektrik çok küçük bir miktardır ancak bu üretim için kurulacak şantiye muazzam büyüklükte bir alanı kaplayacaktır. Bu inşaat için kesilen ağaçların iki katı kadar daha kesim yapılması planlandığını, kesilmeyen anıt ağaçlardan dokuz tanesinin proje gerçekleştiğinde sular altında kalacağını ve yok olacağını, diğer anıt ağaçların baraj duvarı ardında kuruyup
yiteceğini de bu süreçte anlamış bulunuyoruz.
Biz, hiçbir koşulda Yuvarlakçay üzerinde Hidroelektrik santrali yapılmasını, bu suya set çekilmesini, kaynağında içilebilir olan birinci sınıf suyun kirletilmesini, çevremizin beton bir duvarla örülmesini, bu güzelliğin iş makinalarıyla yok edilmesini, tarihimizin çiğnenmesini, Köyceğiz havzasının tuzlu suyla dolmasını, zirai toprakların çoraklaşmasını,
yöredeki kaplıcaların susuz kalmasını, yaban hayata zarar gelmesini istemiyoruz.
Yuvarlakçay’da HES yapmayı bugün Akfen ister yarın Başkafen. A firması , B firması ister. Bize göre aslolan, görevi çevreyi, ormanı, doğayı korumak olan kurumların görevini yapması, yetkilerini doğadan, çevreden, ormandan yana kullanmasıdır.
Anıt ağaçların kesilmesine, sular altında kalmasına, ağaçların kurumasına imzayı basmak, özel koruma altındaki bir alanda HES yapılması için imar planında değişiklikleri, tadilatları jet hızıyla yapmak, burada balık yetişmez demek, sucul yaşam yoktur demek, iki yıl önce koruduğun, suyunun şişelenmesine dahi izin vermediğin Yuvarlakçayın beton setlerle çevrilmesine izin vermek, 17,000liraya köylerin su hakkını satmak, tüm olurları sualsiz
vermek, benden önceki izin vermiş deyip durumu sorgulamamak ihmaldir, kasıttır,
aymazlıktır. Bugün burada yeniden esas görevi çevreyi korumak olan Çevre ve Orman Bakanını
ormanını korumaya ülkenin çevresine ekosistemine biyolojik çeşitliliğine sahip çıkmaya,
görevini yapmaya davet ediyoruz.
Umudumuz olan Muğla Valiliğinden, Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden
incelemelerinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Yuvarlakçay bu yörede binlerce çiftçinin geçim kaynağıdır, ödenen vergiyle ölçülemeyecek derecede önemli bir alternatif turizm merkezidir, bu bölgenin temiz ve ferah
havasının, yaban hayatının kaynağıdır. Yuvarlakçay korunması gereken bir dünya mirasıdır,
Biz, bize oynanan bu oyunu bozacağımıza inanıyoruz,
Adaletli olanın, hak olanın üstün geleceğine inanıyoruz.
Bu inançla, bugün dikeceğimiz 25 çınar fidanını yavrularımıza emanet ediyoruz.

YUVARLAKÇAY’I KORUMA PLATFORMU
Muğla Barosu Başkanlığı
Köyceğiz Belediye Başkanlığı
Beyobası Belediye Başkanlığı
Toparlar Belediye Başkanlığı
Köyceğiz-Dalyan Çevre Koruma Birliği
Mimarlar Odası Muğla Şubesi
Çevre Mühendisleri Odası Muğla Şubesi
Orman Mühendisleri Odası Muğla Şubesi
Kavakarası Köyü Muhtarlığı
Köyceğiz Köyü Muhtarlığı
Batı Akdeniz Çevre Platformu
Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği Köyceğiz Şubesi
Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği
Doğa Sporları ve Çevre Koruma Derneği
TEMA Vakfı Muğla Temsilciliği
TEMA Vakfı Fethiye Temsilciliği
TEMA Vakfı Marmaris Temsilciliği
TEMA Vakfı Ortaca Temsilciliği
Göcek Kültür ve Turizm Derneği
Biz Kaç Kişiyiz Derneği Ortaca Şubesi
Atatürkçü Düşünce Derneği Ortaca Şubesi
Fethiye Tanıtım ve Araştırma VakfıYorum Yazın

*