07.03.2010 tarihli Basın Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA,

                                                                                                                                 07.03.2010,Topgözü

12 Aralık 2009 tarihinden beri Yuvarlakçay HES projesine karşı etkinliklerimiz devam ediyor. Bugüne dek bize destek olan sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, yerel yöneticilere, siyasi partilere, milletvekillerine, etkinliklerimizi takip eden değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Yuvarlakçay HES projesinin, bu bölgenin doğasına, tarımsal faaliyetlerine, bölgede yapılan turizme zararı olacağı; bölgenin elektrik üretimi için kullanılması planlanırken diğer  faydalı kullanımlarını yok sayarak, köylerin eskiden beri var olan su haklarını gasp ederek Yuvarlakçay’ın varlığını ve çevresinde yaşayanların geleceğini tehdit ettiği yönündeki uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu elimize geçen her yeni belge ile bir kez daha ispat ediyoruz.

En son elimize geçen belgeler, Yuvarlakçay’ın debisi ile ilgili Devlet Su İşlerinin 1991 yılından beri yaptığı debi gözlem istasyonu kayıtlarıdır. Özel Çevre Koruma Kurumu 2003 yılında HES amaçlı İmar planı yaparken Devlet Su İşleri 2003 ve 2004 yıllarında Yuvarlakçay’da ölçüm yapmamıştır.  Ne kadar özenliler değil mi? Eldeki DSİ kayıtlarına göre Yuvarlakçay’ın ortalama debisi 3,5m3/sn’dir. Yani projede ve bazı idarecilerin iddia ettiği gibi 5 ve üzeri değildir. Bu ortalama 3,5m3/sn debiye göre kadim su hakları projeden verildiğinde geriye kalan su ile üretilecek enerji 1MW civarında olacaktır. Bu da, projeden üretilecek enerji 2000 hanenin dahi ihtiyacını zor karşılayacak, demek. Biz bu elektriği istemiyoruz, bizim bu elektriğe ihtiyacımız yok. Bizim; suyumuza, doğaya, nefes alabileceğimiz ormanlara, Yuvarlakçay’ın buz gibi suyuyla beslediğimiz sebzelere, meyvelere ihtiyacımız var.

Elimize geçen diğer bir belge projenin jeoteknik etüd raporudur. Bu raporda suyun geri kaçma ihtimali hiç değerlendirilmediği gibi, Yuvarlakçay’ın pınarları da yanlış işaretlenmiştir.

Biz henüz bu projeye ilişkin doğru ve dürüstçe yapılan bir çalısmaya rastlamadık. Projenin inşaat projesi Muğla İl Çevre Orman Müdürlüğünde yoktur, DSİ Muğla İl Müdürlüğünde yoktur, DSİ Aydın Bölge Müdürlüğünde yoktur. Korkarız ki DSİ Genel Müdürlüğü bile inşaat projesine sahip değildir. Bu durum da gelecekte bizi neyin beklediği konusunda endişelendirmektedir.

İl Özel İdaresi ve Özel Çevre Koruma Kurumu avukatlarımızın yazılı bilgi istemlerini cevapsız bırakmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu “gelin Ankara’da inceleyin” demektedir.

Duyuyorsunuz, idareciler kamuoyuna birbiri ardına açıklamalar yapıyor, halk yanlış bilgilendiriliyor, bilgi kirliliği var, diye. Hadi o zaman hodri meydan, verin bakalım bu HES projesinin inşaat detaylarını, neden vermiyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? İşte, bilgi kirliliğinin en nadide örneğini bize Yuvarlakçay HES projesinin detaylarını vermeyerek idarenin bizatihi kendisi yapmaktadır.

            Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla İl Başkanı Sn. Gültekin Akça, Yuvarlakçay’da Hidrolektrik Santral yapmak isteyen Akfen Holding’e bağlı Beyobası Enerji Üretim A.Ş.’nin avukatıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Avukat olarak belki böyle bir işi alması doğaldır, diye düşünülebilir; ancak, avukatlık meslek kuralları bile doğa hakkını savunmak zorunluluğu vermektedir; hele ki bir siyasi partinin, üstelik iktidar partisinin il teşkilatının başkanı olarak böyle bir işi üstlenmesi ahlaka aykırıdır. Kaldı ki, AKP Muğla Milletvekili Sn. Dr. Mehmet Nil Hıdır “Görüşmelerimi, köylünün ve çevrecilerin lehine sonuçlanıncaya kadar sürdürmeye devam edeceğim” diyerek bizleri desteklediğini söylüyorken, partinin İl Genel Meclisi üyeleri HES’in yapımının engellenmesi için karar alırken, aynı partinin İl başkanı Gültekin Akça’nın Akfen Holding’e bağlı Beyobası Enerji Üretim A.Ş.’nin avukatlığını yürütmesi ne anlama gelmektedir? Partinin Milletvekili ve İl Genel Meclisi üyelerinin açıklamaları partiyi bağlamamakta mıdır?

Yapılan baskılara, etik olmayan uygulamalara ve ikili oyunlara rağmen, Yuvarlakçay HES projesinde ve onay sürecinde yapılan hataların düzeltilmesi ve projenin iptali için yılmadan çalışacağız.

Çevre ve Orman Bakanlığını göreve davet ediyoruz: Yuvarlakçay HES projesine verdiğiniz izinleri iptal edin.

 

YUVARLAKÇAY’I KORUMA PLATFORMUYorum Yazın

*