Çevre Direnişçileri Ankara’da Buluştu

Çevre Direnişçileri Ankara’da Buluştu

Türkiye’nin dörtbir yanından Ankara’ya gelen çevre direnişçileri, deneyimlerini paylaştı.
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun organize ettiği “Çevre direnişleri buluşuyor” adlı iki gün etkinlik İnşaat Mühendisleri Odası’nda başladı.
Etkinliğin başlangıcında, çevre mücadelesi sürdürürken hayatlarını kaybeden Bergama köylüsü Bayram Kuzu, sanatçı Kazım Koyuncu, Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi Soner ve Öner Balta ve Güneş Korkmaz anısına sinevizyon gösterimi yapıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki etkinliğin açılışı konuşmasını TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı yaptı. Soğancı, çevre sorunlarının bir krize dönüştüğünü, bunun kapitalist küreselleşmenin daha fazla kar etme anlayışından kaynaklandığını belirtti. Soğancı, 1980’lerden bu yana izlenen neoliberal politikaların çeşitli tahribatlara neden olduğunu ifade etti. “Yaşam alanlarımızın yok olmaması için, gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, bugün çevreyle ilgili bir krize dönüşen sorunlarımızın çözümünde bütüncül politikaların, hukuksal, kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gereği açıktır” dedi. TMMOB Başkanı, Türkiye’de çevre politikalarının yıllarca yanlış uygulandığını belirtti, bunu bir istismar olarak tanımladı.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise konuşmasında çevre direnişlerinin TEKEL ve İtfaiye gibi işçi direnişleri ile üniversitelerdeki öğrenci hareketlerinin ayrı düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Görgün, “Alanları farklı olsa da bu durumların ortaya çıkmasının nedenleri aynıdır yani kapitalizmin aç gözlülüğüdür” diye belirtti. Mücadele alanlarının güç birliği yapması gerektiğini söyledi.
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ise 1970’li yıllardan başlayarak genişleyen çevre mücadelesinin bundan sonraki dönemde daha fazla zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi. Tanık, “Krizin bedelini yoksullar emekçiler, kadınlar, gençler ve çevreciler ödüyor” dedi.
Konuşmalardan sonra TMMOB’a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan’ın başkanlığını yaptığı “Ölüler Altın Takmaz” adlı oturuma geçildi. İlk oturumda Bergama Çevre Platformu, Efemçukuru Köylüleri, İnay Vicdan Hareketi, Kaymaz’ı Koruma ve Yaşatma Derneği mücadeleye başlayışlarını ve deneyimlerini aktardılar.

“Altın’cı Filo Defol” adlı ikinci oturumda ise Yeşil Artvin Derneği, Dersim Çevre Girişimi, Bolkar Dağlarını Koruma Platformu adına söz alan temsilciler, işçi sınıfı sorunlarına ne kadar duyarlı olunuyorsa çevre sorunlarına da aynı duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini belirttiler. Kitlelere bu bilincin taşınması ve ortaklaşa iş yapmanın sağlanması gerektiğini vurguladılar.

Kaynak: http://www.habercek.comYorum Yazın

*