Topgözü’nde Bayram Var

Topgözü’nde Bayram Var

12 Aralık 2009 tarihinden beri Yuvarlakçay HES projesine karşı etkinliklerimiz devam ediyor. Bugüne dek bize destek olan sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, yerel yöneticilere, siyasi partilere, milletvekillerine, etkinliklerimizi takip eden değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Yuvarlakçay HES projesine bu bölgenin doğasına, tarımsal faaliyetlerine, bölgede yapılan turizme zararı olacağı, bölgenin elektrik üretimi için kullanılması planlanırken diğer faydalı kullanımlarını yok sayarak, köylerin eskiden beri var olan su haklarını gasp ederek Yuvarlakçay’ın varlığını ve çevresinde yaşayanların geleceğini tehdit eden proje hakkındaki uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu elimize geçen her yeni belge ile bir kez daha ispat ediyoruz.

Bu hafta tarafımıza tebliğ edilen Muğla İdare Mahkemesi Kararına göre, Muğla Valiliği’ne karşı açtığımız 2010/342E. sayılı davada 08/10/2010 günü verilen karara göre, Yuvarlakçay’ın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ve Anıt Ağaç Topluğu Koruma Alanı nedeniyle “Sit” alanı olduğu, gerek ülkemiz yasalarınca gerekse taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar uyarınca korunması gerekli görülen “Duyarlı Yöre”lerden olduğu, böyle bir yerde yapılması planlanan Yuvarlakçay Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapılması durumunda söz konusu alanda kalan endemik bitki türü olan sığla ağaçlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması, su toplama havzasındaki su gözelerinin ters basınç etkisiyle komşu vadilere kaçacak olması ve çevredeki köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının tehlikeye girecek olması nedeniyle, Yuvarlakçay HES faaliyetinin gerçekleşmesinin ÇED yönetmeliği kapsamında uygun olduğuna dair dava konusu 21.01.2008 tarih ve 262 sayılı Muğla Valiliği işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın, dava konusu Valilik işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Haklılığımızı, bir kez daha ispat eden bu kararla birlikte Topgözü’ndeki eylem sona ermiştir. Mücadele Yuvarlakçay regülatörü ve Hidroelektrik Santrali iptal edilene dek sürecektir.

AV. BERNA BABAOĞLU ULUTAŞ
YUVARLAKÇAYI KORUMA PLATFOMUYorum Yazın

*