Mahkemeden tebligat var: Üç davamıza iptal kararı!

Mahkemeden tebligat var: Üç davamıza iptal kararı!

Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2010/446 Esas sayılı dosyasında Mahkeme 01/12/2010 tarihinde davamızın kabulü ile dava konusu ettiğimiz işlemin iptal kararını verdi.

Anılan davada, T.C. Kültür Bakanlığı dava edilerek, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2009 tarih ve 4828 sayılı Yuvarlakçay Anıt Ağaç Topluluğu Koruma Alanı içindeki ağaçtan 30 adetinin harita üzerinde işaretlenmesinin uygun olduğuna dair kararının iptali istenmişti.

Karar metnini görmek için tıklayın>>

Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2010/576 Esas sayılı dosyasında Mahkeme 01/12/2010 tarihinde davamızın kabulü ile dava konusu ettiğimiz işlemin iptal kararını verdi.

Anılan davada, Muğla İl Özel İdaresi ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı dava edilerek, 13/01/2003 tarih ve 181 sayılı işlemle onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istenmişti.

Karar metnini görmek için tıklayın>>

Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2010/580 Esas sayılı dosyasında Mahkeme 01/12/2010 tarihinde davamızın kabulü ile dava konusu ettiğimiz işlemin iptal kararını verdi.

Anılan davada, T.C. Kültür Bakanlığı dava edilerek, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.05.2009 tarih ve 4929 sayılı kararının, Muğla İli Köyceğiz İlçesi, Pınar Köyü, Topgözü mevkiinde bulunan Yuvarlakçay üzerinde yapılmak istenen hidroelektrik santrali nedeniyle, Koruma bölgesi içerisinde kalan anılan yerdeki sekiz(8) adet anıt ağacın Muğla Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde kesilmesine ilişkin kısmının iptali istenmişti.

Karar metnini görmek için tıklayın>>Yorum Yazın

*