Yeni iptal kararları

Yeni iptal kararları

Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2010/447Esas sayılı dosyasında Mahkeme 29/12/2010 tarihinde davamızın kabulü ile dava konusu ettiğimiz işlemin iptal kararını verdi.

Anılan davada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı dava edilerek, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.05.2009 tarih ve 4929 sayılı kararının Muğla ili Köyceğiz ilçesi Yuvarlakçay üzerinde yapılması planlanan “Yuvarlakçay Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES)’nin, taşıyıcı kanalların yapılması durumunda sulanan arazilerin kadim haklarının korunması gerektiğinden mevcut kanalın taşıdığı 450lt/sn suyun HES taşıyıcı kanalları ile taşınarak kanalların kesiştiği noktada trapez kanallarına verilmesi kısmının” iptali istenmişti.

Karar metnini görmek için tıklayın>>

Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2010/578Esas sayılı dosyasında Mahkeme 29/12/2010 tarihinde davamızın kabulü ile dava konusu ettiğimiz işlemin iptal kararını verdi.

Anılan davada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dava edilerek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Beyobası Enerji Üretim A.Ş. arasında 21/04/2006 günü imzalanan “Yuvarlakçay Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisinin Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esasalarına İlişkin Anlaşma”nın iptali istenmişti.

Karar metnini görmek için tıklayın>>Yorum Yazın

*