İki davamıza da yürütmeyi durma kararı verildi!

İki davamıza da yürütmeyi durma kararı verildi!

Konu ile açıklama yapan Av. Berna Babaoğlu Ulutaş şunları söyledi:

“Yuvarlakçay Hidro  Elektrik Santrali Projesinin iptali için sözkonusu projeye İdarece verilen izinlerin ve bu izinlere ilişkin idari kararların iptali için Muğla İdare Mahkemesinde açılan davalarda:  Kültür Bakanlığının anıt ağaçlara ilişkin kararlarının, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün şirketle imzaladığı Su Kullanım Anlaşmasının, Orman Genel Müdürlüğünün şirkete Ormanlık alan tahsisi kararının , Muğla Valiliğinin  ÇED gerekli değildir kararının , Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının  ve il özel idaresinin Yuvarlakçay Hes Amaçlı imar planları işlemlerinin iptali davalarında,  Mahkemece verilen iptal kararlarının ardından , Yuvarlakçaylılar için önemli iki davada da yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Karar metnini görmek için tıklayın
Karar metnini görmek için tıklayın

Davacı Yuvarlakçaylıların Avukatı Berna Babaoğlu Ulutaş “ Danıştay 13. Dairesinin dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurması bizleri fevkalede memnun etmiştir,  Yuvarlakçay halkı nehrin üzerine pranga istemiyor, davalarımızın kısa sürede neticeleneceğini umuyoruz,  diğer davalar kamulaştırma kararının iptali hakkındadır. Esas hakkında karar verilen davalarımızda Muğla İdare Mahkemesince verilen  iptal kararları davalı İdareler tarafından temyiz edilmiştir. Sözkonusu kararların kesinleşmesinin ardından rahat bir nefes alacağız”dedi. “Yorum Yazın

*