BİLGİ & BELGE’ Kategorisi Arşivi

Yuvarlakçay’da 2009 yılında başlayıp 2010 yılının sonuna kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi diğer benzer mücadelelere örnek olması amacı ile kitaplaştırmaya karar verdik. Uzun bir çalışma sonunda ekip arkadaşlarımızla kitabı tamamladık. O günleri...

Konu ile açıklama yapan Av. Berna Babaoğlu Ulutaş şunları söyledi: “Yuvarlakçay Hidro  Elektrik Santrali Projesinin iptali için sözkonusu projeye İdarece verilen izinlerin ve bu izinlere ilişkin idari kararların iptali için...

Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2010/447Esas sayılı dosyasında Mahkeme 29/12/2010 tarihinde davamızın kabulü ile dava konusu ettiğimiz işlemin iptal kararını verdi. Anılan davada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı dava edilerek, Muğla...

Muğla 1. İdare Mahkemesinde 2010/446 Esas sayılı dosyasında Mahkeme 01/12/2010 tarihinde davamızın kabulü ile dava konusu ettiğimiz işlemin iptal kararını verdi. Anılan davada, T.C. Kültür Bakanlığı dava edilerek, Muğla Kültür...

Bir yılı aşkın süredir devam eden direnişin ve sonundaki haklı kazanımın, mücadele eden tüm doğa savunucularına manevi destek oluşturması ve gelecek kuşaklara bırakılabilmesi için, belge niteliği taşıyan bu kitabın kaleme...

12 Aralık 2009 tarihinden beri Yuvarlakçay HES projesine karşı etkinliklerimiz devam ediyor. Bugüne dek bize destek olan sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, yerel yöneticilere, siyasi partilere, milletvekillerine, etkinliklerimizi takip eden...

Yuvarlakçaylılar’ın mücadelesi için söylenebilecek tek bir gerçek var: Yuvarlakçaylılar suyuna sahip çıkıyorlar. Suya sahip çıkmanın, geçmişlerine ve geleceklerine sahip çıkmak demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Yuvarlakçaylılar, mücadele ruhlarını bir su...

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KURUMLARCA İVEDİLİKLE UYGULANMASINI TALEP...

Pınarköy Köyü'nde oturan 6 kişi adına Yuvarlakçay Koruma Platformu'nca açılan davayı görüşen Muğla 1. İdare Mahkemesi köylüler ile çevrecileri sevindirecek kararı...

Pts Şub 2010 · BELGELER

Orman İşletme Müdürü’nün Cevabı .rar dosyası...

Cum Şub 2010 · BELGELER

DSİ Su Anlaşması rar dosyası...

Çar Şub 2010 · ÖÇK KARARLARI

ÖÇK’nın Su Samuru Koruma ve İzleme...

Pts Şub 2010 · BELGELER

Sucul Ekosistem Zarar Görmezmiş .rar dosyası...